A Magyar Kir. Földtani Intézet évi jelentése - 1892.

az említett vízjogi törvény értelmében megvédésre kerültek; s ha meggon ... Felvétetett továbbá kapcsolatosan a múlt évi felvételével, a Poganis-pata-.

A Magyar Kir. Földtani Intézet évi jelentése - 1892. - összefüggő

az említett vízjogi törvény értelmében megvédésre kerültek; s ha meggon ... Felvétetett továbbá kapcsolatosan a múlt évi felvételével, a Poganis-pata-.

nosa, a magyar tudom, akadémia le velező tagja, a magyar földtani tár sulat s a magyar földrajzi társulat tiszteleti tagja, a nagyszebeni term.-.

nyek térképe és a jura képződmények vastagsága,. — Az Északi-középhegység földtani adatbázisa. ... dékösszleten keresztül befolyásolja a mai domborzatot, va.

Szontagh Tamás pénzügy- miniszter úrnak 14,744/1903. számú átiratára az 1903 április 20-án kelt. 36,683/IV. 3—b. sz. földmiv. miniszt. rendelet alapján 1903 ...

nyek kavicsai, hanem a lutéci felső szintjeinek a kavicsai is hiányoznak, ... in the surroundings of Gyöngyösoroszi, we generally find a more intense.

indokokra való tekintettel intézkedtem, hogy a földtani in ... S9 húzódik. Kurótytől keletre az dlsókrétábCl számítandó homokos, cap-.

Az ópécskai önálló mezőgazdasági ism. iskola „ 48 ... nos azon kőzettel, melyet egy évvel azelőtt földpátszemes quarczitos.

Ez utóbbi terv ma már, legalább egyelőre, alig időszerű. ... NNO-lich von Buják befindlichen Gänge, auf den Abhängen des Csirke-.

kel bírnak, vagy ez épenségesen már dolomitizálásnak indult. ... elvi megállapodásra jusson, s e czólból a budapesti bizottsági tagokat, (dr.

27 дек. 1976 г. ... készült az ÉK-bakonyi eocén elterjedési és vastagsági térképe, lepusztulási ... Striatopollis catatumbus (Gonzalez 1967) nov. comb. (Rákosi).

Tataros határában, a Czigányvölgyben feltárt aszfalt tartalmú rétegek, ... ban a Magyar Nemzeti Múzeum ásványtárában már voltak Vingáról és Zsa-.

célzó földtani vizsgálatokkal R eich L. vállalt hatalmas feladatot. Varjú Gy . ... (igen mélyen, közvetlenül a rózsa fölött eredő, az agancs törzsével közel.

ről az Esterházy István gróf tulajdonát képező szolnok-dobokamegyei ... Ha a kvarcz azonban habos és sejtes, ha különösen a sejtekben okke.

Lt- • • •• 1 Homokos agyag (. L ig n it e s a g y a g g * * * I D u rra h á n cs. -ídLsJ Homokos kavics. Összeadó homok i ^. Ш - I Agyagos /szagos.

szerüen emelkedik ki és döfi át az oligocén rétegeket, azokat körkörö sen megemelve. 2. ... Ny-ra a Karácsonyhegy és a Suhogó közötti rész, Pákozdtól K-re.

A magyar medencék földtani felépítése, nevezetesen: szerkezete és ... telek tárgyi dokumentációs anyagát őrzi. ... 1953) és Cseh.

sa; a perm—triász határon tapasztalt Cu-dúsulás vizsgálata; ... volta. A DK-i szárny laposabb (10—20°-os) dőlésű, míg az ÉNy-i szárnyban 3G°-os.

gyengén gyűrt, saxoniai hegyszerkezeti típusok. Mindkét típus egyidőben és pedig a ... Nagyobb kiterjedésű lencse a farkasmezői és a kiskeresztesi bányászat.

alatt, íj m mélységig tarka agyagot, ez alatt 19 m mélységig pedig vör- ... végbement eróziós folyamatok hol, mennyit kíméltek meg belőle.

váz, még kevesebb plagioklász és angitmikrolit járul; végre a borhánai ... a sötétszürke algás dolomit fedőjében hm z i homokkövet és.

modellezéshez jelenleg leggyakrabban használt hidrogeoló- ... 800 minta Au, Ag, As, Sb, Hg és Tl elemzése készült el. ... (16 ábra, PS3, PS5 minták).

Jelentése 1920—23-ról. ... Földtani Intézet Évi Jelentése 1913-ról. ... précédents, notamment les restes de 76 espéces et de cette fa^on le nombre.

sőt a hegy sátoraljaújhelyi oldaláig is követhető. Világos, okkersárga-sárgásbarna, néha téglavörös, majd csokoládé- ... Elegyrészei közül labrador-.

A most használt számítóközpont (34. ábra) egy ШМ 4361 mod.5 (8 MB-os) ... OSTANDER W. J. 1984: Plan-wave reflection coefficients for gas sands at non-normal ...

huminsav tartalmú bentonit barnakőszén huminsav kálitufa erőművi ... ra felajánlotta segítségét arra vonatkozóan, hogy fúrásaink maganyagán ... h3 ű ^ à.

A beiratkozott diák olvasóknak járó ingyenes másolt ... Tá r g ys z ava k : polírozott kőzetfelszín, éleskavics, kőzetbevonat, sivatagi máz, pleisztocén, ...

Felelős kiadó: Dr . H ámor Géza. Egyetemi Nyomda — 87.5527 Budapest, 1987. Felelős vezető: Sümeghi Zoltán igazgató. Megjelent a Műszaki Könyvkiadó ...

kiadványban, a „Special Papers”-ben angol nyelven is közreadott dokumen ... tétele is ) A kötetekbe évente felvett fúrások száma állandóan gyarapodott.

ves, 11. desiccation cracks, 12. parallel lamination, 13. cross-bedding: ... Az alsó részben nagyon kevés a mátrix a konglomerátumokban, gyakran csak vékony.

collaboration Specialists on the staff of the National Oil and Gas Trust ... fflHH napa aBTOMiLUHH Mbl HaCTHWHO oOhOBHJIH 10 HOBbIMH MamHHEMH (h3 HHX Te-.

fauna utän K u t a s s y a borsodmegyei Kiräld környekeröl, Botäröl irt le egy igen gazdag es erdekes törpefaunät (58). A sämsonhäzai törpe-.

nyek térképe és a jura képződmények vastagsága, ... zású M. A. Mattash küldött 89 mintát fő és mikroelem vizs gálatra. ... va kaptunk szivárgási tényezőt.

tések T elegdi-R oth K.-tól és P obozsny I.-tól származnak. A bakonyi ... T aeger H . : T ovábbi ad ato k a B akony földtani viszonyaihoz. — F ö ld t. Int.

lyebb liaszi szint is bebizonyitható lészen. ... Ezekből következik, hogy egy b száraz y -e- -

települések egy időben élő, különálló, savanyú és intermedier anyagot ... cä^N « О ... tőségű üzemek létesítésére alkalmas a G csoport az országhatáron.

alapján közelebbi következtetéseket vonhatunk le az egykori kéregmoz ... H á n y a ... À fúrások a hegység alapkőzetét képező felső-triász dolomitot és.

igényelt, és persze sürgős fordítás lassabban készül a megkívántnál, ha az elkészült fordítás ... ern branch of the Diósjenő Line system, the central and.

Jasko S Bartko Lajos emlekezete. 25. Regionális kutatások. Nagy E Az Aggteleki karszt es a Rudabanyai-hegyseg komplex földtani kutatasa.

ban 1 m alatt marad). A tárgyalás alatt álló képződménynek szép feltárásai láthatók több helyen a Taractól ÉNy-ra is. Egy ilyen szép feltárás az, amelyet.

kapcsolatos feladatait úgy alakította ki, hogy azok: 1. illeszkedjenek az intézet illetékességi körébe ... morfológiailag megengedett helyen (a 72-es műút.

Oldalunk használatával beleegyezik abba, hogy cookie-kat használjunk a jobb oldali élmény érdekében.