A Magyar Állami Eötvös Loránd Geofizikai Intézet 1990. évi jelentése

A most használt számítóközpont (34. ábra) egy ШМ 4361 mod.5 (8 MB-os) ... OSTANDER W. J. 1984: Plan-wave reflection coefficients for gas sands at non-normal ...

A Magyar Állami Eötvös Loránd Geofizikai Intézet 1990. évi jelentése - összefüggő

A most használt számítóközpont (34. ábra) egy ШМ 4361 mod.5 (8 MB-os) ... OSTANDER W. J. 1984: Plan-wave reflection coefficients for gas sands at non-normal ...

nyek térképe és a jura képződmények vastagsága,. — Az Északi-középhegység földtani adatbázisa. ... dékösszleten keresztül befolyásolja a mai domborzatot, va.

27 дек. 1976 г. ... készült az ÉK-bakonyi eocén elterjedési és vastagsági térképe, lepusztulási ... Striatopollis catatumbus (Gonzalez 1967) nov. comb. (Rákosi).

Ez utóbbi terv ma már, legalább egyelőre, alig időszerű. ... NNO-lich von Buják befindlichen Gänge, auf den Abhängen des Csirke-.

Lt- • • •• 1 Homokos agyag (. L ig n it e s a g y a g g * * * I D u rra h á n cs. -ídLsJ Homokos kavics. Összeadó homok i ^. Ш - I Agyagos /szagos.

A magyar medencék földtani felépítése, nevezetesen: szerkezete és ... telek tárgyi dokumentációs anyagát őrzi. ... 1953) és Cseh.

nyek kavicsai, hanem a lutéci felső szintjeinek a kavicsai is hiányoznak, ... in the surroundings of Gyöngyösoroszi, we generally find a more intense.

szerüen emelkedik ki és döfi át az oligocén rétegeket, azokat körkörö sen megemelve. 2. ... Ny-ra a Karácsonyhegy és a Suhogó közötti rész, Pákozdtól K-re.

célzó földtani vizsgálatokkal R eich L. vállalt hatalmas feladatot. Varjú Gy . ... (igen mélyen, közvetlenül a rózsa fölött eredő, az agancs törzsével közel.

Jelentése 1920—23-ról. ... Földtani Intézet Évi Jelentése 1913-ról. ... précédents, notamment les restes de 76 espéces et de cette fa^on le nombre.

alatt, íj m mélységig tarka agyagot, ez alatt 19 m mélységig pedig vör- ... végbement eróziós folyamatok hol, mennyit kíméltek meg belőle.

sőt a hegy sátoraljaújhelyi oldaláig is követhető. Világos, okkersárga-sárgásbarna, néha téglavörös, majd csokoládé- ... Elegyrészei közül labrador-.

váz, még kevesebb plagioklász és angitmikrolit járul; végre a borhánai ... a sötétszürke algás dolomit fedőjében hm z i homokkövet és.

modellezéshez jelenleg leggyakrabban használt hidrogeoló- ... 800 minta Au, Ag, As, Sb, Hg és Tl elemzése készült el. ... (16 ábra, PS3, PS5 minták).

gyengén gyűrt, saxoniai hegyszerkezeti típusok. Mindkét típus egyidőben és pedig a ... Nagyobb kiterjedésű lencse a farkasmezői és a kiskeresztesi bányászat.

sa; a perm—triász határon tapasztalt Cu-dúsulás vizsgálata; ... volta. A DK-i szárny laposabb (10—20°-os) dőlésű, míg az ÉNy-i szárnyban 3G°-os.

kimondani mind azt a jót és szépet, amit kegyednek, tisztelt nejének és a kis pubinakii resp. az én kis keresztfiamnak őszinte szívből kívánok. – ...

nosa, a magyar tudom, akadémia le velező tagja, a magyar földtani tár sulat s a magyar földrajzi társulat tiszteleti tagja, a nagyszebeni term.-.

Szontagh Tamás pénzügy- miniszter úrnak 14,744/1903. számú átiratára az 1903 április 20-án kelt. 36,683/IV. 3—b. sz. földmiv. miniszt. rendelet alapján 1903 ...

az említett vízjogi törvény értelmében megvédésre kerültek; s ha meggon ... Felvétetett továbbá kapcsolatosan a múlt évi felvételével, a Poganis-pata-.

ről az Esterházy István gróf tulajdonát képező szolnok-dobokamegyei ... Ha a kvarcz azonban habos és sejtes, ha különösen a sejtekben okke.

Az ópécskai önálló mezőgazdasági ism. iskola „ 48 ... nos azon kőzettel, melyet egy évvel azelőtt földpátszemes quarczitos.

Tataros határában, a Czigányvölgyben feltárt aszfalt tartalmú rétegek, ... ban a Magyar Nemzeti Múzeum ásványtárában már voltak Vingáról és Zsa-.

indokokra való tekintettel intézkedtem, hogy a földtani in ... S9 húzódik. Kurótytől keletre az dlsókrétábCl számítandó homokos, cap-.

kel bírnak, vagy ez épenségesen már dolomitizálásnak indult. ... elvi megállapodásra jusson, s e czólból a budapesti bizottsági tagokat, (dr.

immár szinte szegedi pendant-ja a patinás budapesti kollégiumi ... önálló kötetét, a Zuversichtet, amelyben egy magyar nyelvű vers is megjelenik.

települések egy időben élő, különálló, savanyú és intermedier anyagot ... cä^N « О ... tőségű üzemek létesítésére alkalmas a G csoport az országhatáron.

alapján közelebbi következtetéseket vonhatunk le az egykori kéregmoz ... H á n y a ... À fúrások a hegység alapkőzetét képező felső-triász dolomitot és.

lyebb liaszi szint is bebizonyitható lészen. ... Ezekből következik, hogy egy b száraz y -e- -

tések T elegdi-R oth K.-tól és P obozsny I.-tól származnak. A bakonyi ... T aeger H . : T ovábbi ad ato k a B akony földtani viszonyaihoz. — F ö ld t. Int.

ban 1 m alatt marad). A tárgyalás alatt álló képződménynek szép feltárásai láthatók több helyen a Taractól ÉNy-ra is. Egy ilyen szép feltárás az, amelyet.

Jasko S Bartko Lajos emlekezete. 25. Regionális kutatások. Nagy E Az Aggteleki karszt es a Rudabanyai-hegyseg komplex földtani kutatasa.

toklása A teruletprognozisok első kéziratos lapjai e tárgyévben ... ki a Pestvideki Kavics Formáció egészének Ez azonban csak durva átlag, mert az arany.

D3211 Gerincvelőburok jóindulatú daganata: spinális cervicális meningeoma ... N8700 Enyhe cervicalis dysplasia ... N8790 Cervicalis dysplasia, k.m.n..

felvilágosodás-kori magyar politikai sajtóban, In: BODNÁR Erzsébet ... the second time that a purple star was painted at the site of the attempted bombing.

hogy látszólag végtelen a távolság a házi kedvencek: Dió, Kefir, Maugli stb. és a cikkben megjelenő oszlopdiagramok között, ám e távolság könnyedén ...

20 авг. 2021 г. ... 182 T. L. Phipson: Le préparater-photographe; ou Traité de chemie á ... eszébe félni attól, hogy a fényképészet a festészetet leszorítja”, ...

A tana r-dia k viszony e s a ko zo ttu k le vo dinamika szinte n befolya solo te nyezo : egy bea llíto da s-intervencio pe lda ul eredme nytelen lehet, ha a.

ferencesek habitusát egységesítette, s kötelezően előírta a ma is használatos gesztenyebarna színt.470 ... 553 Hajsza Mikes püspök ellen.

A humor, kimondottan a vicc konkrétan mindezeknek a megszegésére törekszik. ... a bocit elöl-hátul megcsonkították, ami horrorisztikus, fekete humor, így.

Oldalunk használatával beleegyezik abba, hogy cookie-kat használjunk a jobb oldali élmény érdekében.